Sign In

2016/2017 Honour Roll Recipients

  Term 2 Gr. 8 GE Roll:

  Term 2 Gr. 8 Honour Roll:

  Term 2 Gr. 8 Principal’s List:

Carisma Ananth

Hikari Asaoka

Veronika Bumbulovic

Spencer Chan

Ashley Cheung

Avelyn Cheung

Ivan Cheung

Yuxin Chi

Zhuo Tong Chi

Eric Chien

Shun Yan Choy

Vanessa Chu

Jacob Cowan

Quazell Cunningham

Ryan Deyrmenjian

Jonah Carolyn Dizon

Brooklyn Dougans

Ashley Epp

Kaelyn Fairbairn

Monique Fleming

Lachlan Fotheringham

Josh Bernadette Ganata

Lucas Garnett

Maya Gatchalian

Kevin Gu

Andrew Guan

Bai Chuan Guan

Alexander Hachey

Hiroki Haji

James Hamilton

Diya Haq

Ryan Hasman

Cameron Hickling

Anh Hoang

Katherine Horodyski

Julia Horsey

Ava Hsieh

Roy Hsieh

Ella Hyland

Esther Ivanoff

Olivia Ivanoff

Eunyong Jeong

Sarah Kennedy

Xavier Lam

Jean Lew

Nathan Li

Yujin-Julian Litz Park

Heather Lu

Dominique-Louise Magleo

Anthea Mae Mandap

Marley Mathers

Areeb Meher

Lan Zhu Ju Mei

Adam Mong

Nicanor Luis Alejandro Montoya

Nicholas Neumann

Jalen Nguyen

Nhat Minh Nguyen

Sanghyun Park

Yuri Park

Jack Parry-Wingfield

Laperriere Point

Angelina Puen

Jagroop Randhawa

Harold Renneckar

Olivia Richards

Kaia Richardson

Kaiya Robinson

Lola Ross-McLennan

Salina Safi

Emma Schneidereit-Hsu

Jagger Shergill

Diane Shi

Yu Jin Shin

Ivan Shiu

Noah Skarsgard

Liam Smith

Mikayla Stelling

Yexiang Tao

Benjamin Thomas

Gina Tsakumis

Jack Po Lam Tse

Sarah Wei

Sofia Wind

Tyson Wong

Valerie Wong

Emily Xue

Deqa Youssouf

Jing Ying Yu

Franziska Zeisler

Christopher Zeng

Emily Zhao

Delphine Zhou

Carisma Ananth

Veronika Bumbulovic

Fred Chang

Ashley Cheung

Ivan Cheung

Yuxin Chi

Zhuo Tong Chi

Eric Chien

Jacob Cowan

Luke Cowan

Quazell Cunningham

Jonah Carolyn Dizon

Brooklyn Dougans

Monique Fleming

Lachlan Fotheringham

Josh Bernadette Ganata

Lucas Garnett

Maya Gatchalian

Kevin Gu

Andrew Guan

Hao Tian Guan

Alexander Hachey

Sharif Hafez

Hiroki Haji

James Hamilton

Diya Haq

Piper Hays

Cameron Hickling

Anh Hoang

Julia Horsey

Ava Hsieh

Roy Hsieh

Ella Hyland

Esther Ivanoff

Olivia Ivanoff

Eunyong Jeong

Sarah Kennedy

Xavier Lam

Jean Lew

Fraser Lewis

Nathan Li

Ningjing Li

Yujin-Julian Litz Park

Dominique-Louise Magleo

Anthea Mae Mandap

Areeb Meher

Lan Zhu Ju Mei

Adam Mong

Nicanor Luis Alejandro Montoya

Nicholas Neumann

Jalen Nguyen

Nhat Minh Nguyen

Tien Nguyen

Sanghyun Park

Yuri Park

Jack Parry-Wingfield

Angelina Puen

Jagroop Randhawa

Harold Renneckar

Olivia Richards

Kaia Richardson

Kaiya Robinson

Nicholas Romano

Amr Sayed

Megan Seong Althaus

Jagger Shergill

Diane Shi

Noah Skarsgard

Emma Smith

Liam Smith

Mikayla Stelling

Yexiang Tao

Julia Tatham

Benjamin Thomas

Faith Thomas

Sofia Wind

Tyson Wong

Yang Yang Xu

Deqa Youssouf

Jing Ying Yu

Franziska Zeisler

Christopher Zeng

Emily Zhao

Hikari Asaoka

Avelyn Cheung

Shun Yan Choy

Vanessa Chu

Ashley Epp

Kaelyn Fairbairn

Bai Chuan Guan

Heather Lu

Marley Mathers

Lola Ross-McLennan

Salina Safi

Emma Schneidereit-Hsu

Yu Jin Shin

Sarah Wei

Valerie Wong

Emily Xue

Delphine Zhou

  Term 2 Gr. 9 GE Roll:

  Term 2 Gr. 9 Honour Roll:

    Term 2 Gr. 9 Principal’s List:

Mason Anderson

Natalie Au

Erik Bell

Taylor Billingsley

Olivia Bjerkelund

Jackson Blanchard

Cole Bowering

Lyndsey Bryden

Thomas Carpenter

Evelyn Chan

Jessica Chan

Emily Chan-Schneck

Chien-Chien Chao

Justin Chen

Shi Qi Cheng

Joseph Chiang

Sebastian Chilvers

Samantha Chisham

Elika Chiu

Joshua Hine Chiu

Elena Chuang

Ya Xin Cui

Maya Daniels

Rebecca Davies

Bernardo Del Toro Camarena

Claire Donaldson-Barrio

Georgia Donaldson-Barrio

Yi Yao Du

David Eng

James Evans

Shouka Farrokh

Nicholas Feng

Josephine Friesen

Charlotte Galbraith

Emma Gibb

Ryan Graves

Ashley Zahara Hallare

Xing Yi He

Nicholas Ho

En-Yueh Hsieh

Jeno Hwang

Vanessa Jang

Alexander Jatskevich

Sophie Johnson

Anthony Kang-Dizier

Do Eun Kim

Calista Konishi

Casey Kyaw

Jordan Lam

Andrew Lau

Jian Feng Lee

Tiffany Lee

Evin Li

Sidney Li

April Liang

Benny Liu

Julian Lo

Emma Lofgren

Japdeep Lohcham

Christine Lohmeyer

Chris Lu

Calvin Luo

Christine Ma

Ryan Manning

Shannon McIntosh

William McKay

Reilen Millar

Lauren Mitchell

Blane Mitiku

Swana Ng

Calle Ofreneo

Sangah Park

Sophie Pavey

Frances Pearson

Gabriela Piekarczyk

Hannah Podoaba

Frederick Rehmus

Meilin Ren

Wesley Sheh

Yijing Shen

Marcus Shew

Jun Yi Shu

Logan Smith

Maya Tajima

Sansian Tan

Paul Tiberghien

Kathy Tran

Zach Jose Velasco

Yi Tong Wang

Yichuan Wang

Patrick Wei

Patrick White

Jacob Wong

Todd Wong

Sophie Wright

Zoe Wright

Daihao Wu

Tiffany Wu

Anny Xia

Jerry Xu

Wencheng Xu

Xiaoyu Xu

Yu Han Yang

Jingyu Ye

Cheng Yi Yin

Chris Yoon

Phoebe Yoon

SiYi You

Jin Yuan Yu

Colton Yuen

Zhongze Zhang

Winnie Zhao

Sophia Zhou

 

Mason Anderson

Natalie Au

Erik Bell

Jackson Blanchard

Cole Bowering

Lyndsey Bryden

Forster Buttery

Alexander Campbell-Milelli

Thomas Carpenter

Jessica Chan

Emily Chan-Schneck

Chien-Chien Chao

Justin Chen

Joseph Chiang

Sebastian Chilvers

Samantha Chisham

Elika Chiu

Ya Xin Cui

Rebecca Davies

Bernardo Del Toro Camarena

Claire Donaldson-Barrio

Yi Yao Du

David Eng

James Evans

Shouka Farrokh

Nicholas Feng

Josephine Friesen

Emma Gibb

Ryan Graves

Ashley Zahara Hallare

Xing Yi He

Nicholas Ho

En-Yueh Hsieh

Jeno Hwang

Alexander Jatskevich

Sophie Johnson

Anthony Kang-Dizier

Do Eun Kim

Calista Konishi

Prem Kotturi

Casey Kyaw

Jordan Lam

Andrew Lau

Aidon Lee

Jian Feng Lee

April Liang

Madeleine Lilly

Benny Liu

Emma Lofgren

Japdeep Lohcham

Christine Lohmeyer

Chris Lu

Calvin Luo

Christine Ma

Ryan Manning

Shannon McIntosh

Lauren Mitchell

Blane Mitiku

Judah Moar

Swana Ng

Calle Ofreneo

Jung Bin Oh

Sophie Pavey

Frances Pearson

Gabriela Piekarczyk

Hannah Podoaba

Avram Prljincevic

Frederick Rehmus

Meilin Ren

Mugasha Isaiah Rutega

Wesley Sheh

Marcus Shew

Jun Yi Shu

Logan Smith

Mark Tajima

Maya Tajima

Sansian Tan

Paul Tiberghien

Kathy Tran

Zach Jose Velasco

Alexander Viet

Yi Tong Wang

Patrick Wei

Patrick White

Jacob Wong

Todd Wong

Sophie Wright

Zoe Wright

Anny Xia

Zi Liang Yan

Yu Han Yang

Cheng Yi Yin

Chris Yoon

Sean Yu

Colton Yuen

Sophia Zhou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivia Bjerkelund

Evelyn Chan

Shi Qi Cheng

Joshua Hine Chiu

Elena Chuang

Maya Daniels

Georgia Donaldson-Barrio

Charlotte Galbraith

Vanessa Jang

Tiffany Lee

Evin Li

Sidney Li

Reilen Millar

Tiffany Wu

Jerry Xu

Phoebe Yoon

SiYi You

Winnie Zhao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Term 2 Gr. 10 GE Roll:

  Term 2 Gr. 10 Honour Roll:

  Term 2 Gr. 10 Principal’s List:

Angela Aguilar

Zain Al-Hmoud

Wakana Amako

Rhys Andrews

Katarina Antic

John Astudillo

Alexandre Baillie

Leora Bloom

Jason Carre

Arianne Shannel Cervantes

Andrea Chan

Siu Yau Chan

Vanessa Chan

Si Yu Chen

Shen Chi

Kit Yiu Choy

Cissy Chu

Ching I Chuang

Jacob Chun

Mia Combey-Robertson

Teryn Cronin

Tyler Dhaliwal

Talia Dhillon

Khoi Nguyen Do

Garrett Dumas Wong

Jessica Fraser

Adam Garay

Bianca Gilchrist

Alexa Gogoescu

Dylan Gommerman

Sergio Gonzalez

Hannah Grant

Carter Gunning

Yudi Guo

Yihong Hao

Oshen Hawley

Julia Hay

Rhys Heal

Chloe Hernandez

Haiheng Huang

Yu Chung Huang

Jui Yi Hung

Ronica Huynh

Amy Ivanoff

Jueun Jang

Hyeyoon Jeong

John Jiwa

Megan Ju

Do Young Kim

Kayli Koonar

Brandon Krezeski

Anton Kritskiy

Yamin Kyaw

Alexander Lam

Chloe Lapres

Victor Le

Dayne Lebans

Chak Yu Leung

Hui Lin Li

Mingqi Li

Siyuan Li

Russel Lin

Zhuohui Lin

Po Yi Liu

Yiwei Liu

Andy Rui Chen Lu

Justin Lui

Justin Luna

Run Qi Luo

Yuqi Ma

Kasha Malinowski

Rachel Mang

Mirna Marcetta

Joao Maria Marques Farinha

Anna Martin

Jack Mccoll

Ethan Mcnamara

David Mickelson

Hannah Mitchell

Oliver Miu

Chiu Hou Mo

Yuiko Nakatsugawa

Gregory Ng

Hedy Ng

Hoang Bao Chau Nguyen

Paige Olynyk

Jun Jie Ou Yang

Jeong Eun Park

Rebecca Penwarden

Dominika Piekarczyk

Helena Qi

Tian Qiu

Hao Ning Qu

Jaclyn Riddell

Anna Riminchan

Angellica Sabaratnam

Julia Smith

Derek Su

Guo Tang

Wei Hao Tang

Paige Thomas

Carter Thompson

Jeremy Tom

Calvin Tong

Bill Tran

Michelle Viet

Anastasia Vinokour

Ruoting Wang

Sean Wang

Shiyi Wang

Jia Wei

Hannah Wells

Samuel Wind

Alexander Wong

Isabella Wong

Rogan Woolvett

Jane Wu

Leonardo Wu

Kalinda Xiao

Shuhui Yang

XinYu Yang

Pia Yparraguirre Flores

Ting Hin Jason Yuen

Chenrui Zhang

Jingchu Zhang

Kelvin Zhao

YiHan Zhong

Yu Hao Zhou

Mohan Zhu

Si Ying Zhu

Angela Aguilar

Zain Al-Hmoud

Wakana Amako

Rhys Andrews

Katarina Antic

Alexandre Baillie

Milan Bumbulovic

Jason Carre

Arianne Shannel Cervantes

Andrea Chan

Siu Yau Chan

Vanessa Chan

Si Yu Chen

Shen Chi

Kit Yiu Choy

Cissy Chu

Ching I Chuang

Mia Combey-Robertson

Tyler Dhaliwal

Khoi Nguyen Do

Gordon Dong

Garrett Dumas Wong

Jessica Fraser

Bianca Gilchrist

Alexa Gogoescu

Dylan Gommerman

Sergio Gonzalez

Logan Grant

Carter Gunning

Yudi Guo

Abby Hamilton

Yihong Hao

Julia Hay

Yan long He

Rhys Heal

Carson Heine

Chloe Hernandez

Yu Chung Huang

Ronica Huynh

Amy Ivanoff

John Jiwa

Megan Ju

Seungho Jung

Do Young Kim

Owen Kokan

Kayli Koonar

Anton Kritskiy

Kathy Kyaw

Alexander Lam

Chloe Lapres

Victor Le

Chak Yu Leung

Hui Lin Li

Siyuan Li

Russel Lin

Zhuohui Lin

Po Yi Liu

Yiwei Liu

Andy Rui Chen Lu

Justin Lui

Justin Luna

Run Qi Luo

Yuqi Ma

Rachel Mang

Mirna Marcetta

Joao Maria Marques Farinha

Anna Martin

Ethan Mcnamara

David Mickelson

Junyao Mu

Yuiko Nakatsugawa

Gregory Ng

Hoang Bao Chau Nguyen

Paige Olynyk

Jun Jie Ou Yang

Jeong Eun Park

Varun Patel

Rebecca Penwarden

Dominika Piekarczyk

Tak Shing Poon

Helena Qi

Jaclyn Riddell

Arman Shroff-Mehrabadi

Derek Su

Guo Tang

Wei Hao Tang

Paige Thomas

Carter Thompson

Carson Thornley

Jeremy Tom

Calvin Tong

Bill Tran

Ibrahim Tyab

Michelle Viet

Stefanie Wallace

Shiyi Wang

Zi He Wang

Jia Wei

Rogan Woolvett

Leonardo Wu

Kalinda Xiao

XinYu Yang

Pia Yparraguirre Flores

Yue Yu

Ting Hin Jason Yuen

Chenrui Zhang

Jingchu Zhang

Richard Zhang

Kelvin Zhao

YiHan Zhong

Mohan Zhu

Si Ying Zhu

Jacob Chun

Adam Garay

Jui Yi Hung

Jueun Jang

Hyeyoon Jeong

Brandon Krezeski

Dayne Lebans

Jack Mccoll

Hannah Mitchell

Chiu Hou Mo

Tian Qiu

Hao Ning Qu

Anna Riminchan

Sean Wang

Hannah Wells

Alexander Wong

Isabella Wong

Jane Wu

Yu Hao Zhou

Term 2 Gr. 11 GE Roll:

Term 2 Gr. 11 Honour Roll:

  Term 2 Gr. 11 Principal’s List:

Qi An

Nozomi Asaoka

Yurika Barahona Tanaka

Lukas Belecos Shaw

Sami Ben Amara

Emma Bolzner

Claire Brown

Jordan Cardey

John Carpenter

Alexander Chan

Arion Chang

Patricia Chang

Ruby Chark

Jonathan Chen

Leizhu Chen

Sining Chen

Weizhi Chen

Yenjui Roy Chen

Zhi Zhou Chen

Yeu-Chuan Michelle Cheng

Curtis Cheong

Aidan Cheung

Nicholas Chow

Ella Clark

Benjamin Clayton

Ryan Davies

Jack Donaldson-Barrio

Nicholas Dorab

Jordan Engleson

Olivia Fast

Mc Neil Fiesta

Steven Frangolias-Charles

Samuel Friesen

Liron Gertsman

Sydney Grills

Rebecca Hallett

Jocelyn Hashimoto

Muhammad Hassan

Peter Hicken

Kirstin Ho

Benjamin Horodyski

Paterson How

Ming Hsun Hsieh

Ron Hu

Zeynab Hussein

Roan Ireta Gordon

Martin Jeffries-Harrison

Yejin Jeong

Alec Jessen

Abby Johnston

Ming Jie Ju

Effie Kao

Sasha Kennet Bar-Elan

Erina Kikuchi

Dong Ha Kim

Karyn G M Kim

Brandon Kohlen

Kevin Kong

Brandon Lam

Michelle Lam

Ethan Lee

Julian Lee

Ka Yui Lee

Michelle Lee

Richard Lee

Karina Leung

Angela Li

Binqi Li

Kehan Li

Sylvia Li

Xizhi Liang

Winston Liu

Yian Liu

Yiting Liu

Jun Lu

Qi Yue Luo

Xiyuan Luo

Meris McArthur

Thomas Mcgowan

Miles McLaughlin

Brooke Mifflin

Andrea Moir

Radu Nastasa

Minh Nghia Nguyen

Christal Ou Yang

Sungwon Park

Keegan Parsley

Chakree Petpaiboon

Calisty Pun

Eve Rothery

Keishanyu Rosemary Rutega

Charles Shea

Kerwin Sheh

Jiayi Shen

Anita Shi

Emily Shi

Monet Shimura

Jae Min Shin

Cheuk Yiu So

Alethia Somerville

Minu Suh

Andrew Sze

Phoebe Tam

Chih I Teng

Kesor Thevarajan

Kevin Tran

Wei Chen Tung

Christine Wang

Jiayi Wang

Ethan Wong

Jessica Wong

Justin Wong

Kayla Wong

Natasha Wong

Phoebe Wong

Brandon Wou

Jordan Wu

Ryan Xu

Run Yu Xue

David Yeung

Emma Young

Bohan Yu

Michael Yu

Erica Yuan

Jing-Wen Yuan

Taylor Zaidel

Boyang Zhang

Flora Zhang

Kevin Zhang

Ruo Han Zhang

Benny Zhao

Jiejun Zhou

Xin Ran Zhou

Grace Zhu

Mahadia Abrre

Qi An

Sami Ben Amara

Oscar Blyth

Alexander Bolzner

Emma Bolzner

Spencer Bowering

Claire Brown

Jordan Cardey

Arion Chang

Ruby Chark

Weizhi Chen

Yeu-Chuan Michelle Cheng

Curtis Cheong

Aidan Cheung

Nicholas Chow

Ella Clark

Ryan Davies

Jack Donaldson-Barrio

Nicholas Dorab

Jordan Engleson

Olivia Fast

Mc Neil Fiesta

Samuel Friesen

Liron Gertsman

Sydney Grills

Rebecca Hallett

Jocelyn Hashimoto

Muhammad Hassan

Peter Hicken

Kirstin Ho

Ming Hsun Hsieh

Zeynab Hussein

Luc Ilicic

Roan Ireta Gordon

Martin Jeffries-Harrison

Yejin Jeong

Alec Jessen

Abby Johnston

Ming Jie Ju

Effie Kao

Erina Kikuchi

Dong Ha Kim

Brandon Kohlen

Taya Lafrenier

Brandon Lam

Michelle Lam

Charmaine Lee

Ethan Lee

Jordon Lee

Julian Lee

Michelle Lee

Richard Lee

Karina Leung

Angela Li

Binqi Li

Kehan Li

Sylvia Li

Xizhi Liang

Jiantian Liu

Yian Liu

Yiting Liu

Jun Lu

Qi Yue Luo

Xiyuan Luo

Meris McArthur

Thomas Mcgowan

Eliane McJunkin

Miles McLaughlin

Brooke Mifflin

Alisha Millar

Minh Nghia Nguyen

Christal Ou Yang

Sungwon Park

Keegan Parsley

Calisty Pun

Sam Seaberry

Kerwin Sheh

Jiayi Shen

Monet Shimura

Cheuk Yiu So

Alethia Somerville

Minu Suh

Andrew Sze

Phoebe Tam

Tristan Taylor

Chih I Teng

Kesor Thevarajan

Wei Chen Tung

Christine Wang

Jiayi Wang

Benjamin Wilson

Ethan Wong

Justin Wong

Kayla Wong

Natasha Wong

Phoebe Wong

Jordan Wu

Ryan Xu

Run Yu Xue

David Yeung

Emma Young

Michael Yu

Taylor Zaidel

Boyang Zhang

Ruo Han Zhang

Benny Zhao

Jiejun Zhou

Grace Zhu

Nozomi Asaoka

Yurika Barahona Tanaka

John Carpenter

Patricia Chang

Sining Chen

Yenjui Roy Chen

Zhi Zhou Chen

Benjamin Clayton

Benjamin Horodyski

Paterson How

Ron Hu

Kevin Kong

Winston Liu

Andrea Moir

Radu Nastasa

Keishanyu Rosemary Rutega

Anita Shi

Emily Shi

Jae Min Shin

Jessica Wong

Erica Yuan

Jing-Wen Yuan

Flora Zhang

Xin Ran Zhou

  Term 2 Gr. 12 GE Roll:

  Term 2 Gr. 12 Honour Roll:

  Term 2 Gr. 12 Principal’s List:

Jida Antar

Christy Au

Alexis Kay Bangayan

Danyelle Bernier

Bridget Bingham

Ariane Bishop

Leah Bishop

Deborah Broadley

Nicolas Carpenter

William Chan

Heidi Chang

Jia Xu Chang

Teresa Chang

Yu Yuan Chang

Boya Chen

Linda Chen

Ping Jui Chen

Claire Cheung

Justin Chia

Kelia Chien

Eunice Choi

Ching Hsi Chuang

Joseph Chun

Marina Cocks Rodriguez

William Cui

YuMian Ding

Riley Duns

Zheng Fang

Bronwyn Ferris

Traben Fischer

Xin Tong Gao

Elizabeth Gregory

Yangyu Guo

JiangMiao Hao

Syed Haq

Sasha Hawkins

Isabella Hay

Sydney Hillis

Brendan Hipp

Carson Ho

Gabriel Ho

Zhuo-Yun Hou

Yu Nan Hu

An Chi Huang

Zixuan Huang

Jui Po Hung

Fatima Hussein

Stephanie Huynh

Sara Ivanoff

William Jackson

Tara Jankovic

Vicky Jiang

Seo Yeon Jung

Jaden Konishi

Kimberly Lam

Tiffany Lam

Liam Larkins

Alisha Lau

Teresa Lee

Sharon Leung

Emma Levine

Meng Meng Li

Sabrina Li

Selena Li

Zeming Li

Zixuan Li

Emily Liang

Drew Lilly

Chen Han Lin

Tracy Lin

Ula Lin

Raymond Liu

Grace Longson

Jared Lynd

Chiu Yi Adrienne Ma

Jeremiah Marquez

Ysmael Marquez

Jaden Mazzone

Zoe McNeil

Matthew Mong

Luis Inigo Montoya

Margeaux Muir

Evan Ng

Thomas Nobbs

Jasmina Patrick

Yi Xuan Qi

Sophia Quinn

Steven Rehmus

Jin Ho Rhee

Kirsten Rose

Dylan Ross

Greer Ross-Mclennan

Shira Rubinoff

Shahryar Safdar

Julie San

Marjorie Sauder

Francisco Sequeira Santos

Mackenzie Seto-Yuen

Shang Shi

Shang Min Shi

Patrick Sweeney

Bing Jun Tang

Krystle Tang

Samuel Tang

Xiao Shan Tang

Si Yao Tian

Kusuma Tiangratanakul

Claire Tiberghien

Kathleen Tom

Shih Ling Tung

Matthew Waibler

Ben Wang

Evan Wang

QingYao Wang

Andrew Wong

Cynthia Wong

William Wu

Kevin Xiao

Myron Xie

George Xu

Hao Lan Yang

Qin Han Yang

Leon Yao

Matthew Yee

Joshua Yoon

Nikkie Yu

Abigail Yuen

Anita Zhang

Caitlin Zhang

Leonidas Zhang

Madline Zhang

Huanan Zhao

Quan Zheng

Yu Fang Zhong

Allison Zhou

Jida Antar

Christy Au

Mitchell Barrett

Ariane Bishop

Nicolas Carpenter

Hoanne Chan

William Chan

Teresa Chang

Boya Chen

Justin Chia

Ching Hsi Chuang

William Cui

YuMian Ding

Riley Duns

Yu Yue Fang

Zheng Fang

Jia Yu Feng

Bronwyn Ferris

Jia Dong Guo

Yangyu Guo

JiangMiao Hao

Isabella Hay

Thomas Hemer

Brendan Hipp

Yu Nan Hu

Zixuan Huang

Fatima Hussein

Stephanie Huynh

William Jackson

Lorenzo Javier

Vicky Jiang

Zi Cong Ju

Seo Yeon Jung

Adin Kwok

Kimberly Lam

Tiffany Lam

Alisha Lau

Teresa Lee

Sharon Leung

Zixuan Li

Emily Liang

Drew Lilly

Ula Lin

Jennifer Liu

Raymond Liu

Grace Longson

Chiu Yi Adrienne Ma

Jeremiah Marquez

Jaden Mazzone

Matthew Mong

Luis Inigo Montoya

Evan Ng

Linhai Nie

Thomas Nobbs

Jasmina Patrick

Sophia Quinn

Steven Rehmus

Greer Ross-Mclennan

Julie San

Shang Shi

Elly Shin

Krystle Tang

Samuel Tang

Xiao Shan Tang

Si Yao Tian

Ben Wang

Evan Wang

Yuan Wang

Andrew Wong

Cynthia Wong

William Wu

Kevin Xiao

Myron Xie

George Xu

Elizabeth Yao

Leon Yao

Matthew Yee

Kira Yoon

Austin Yu

Nikkie Yu

JunWen Yuan

Leonidas Zhang

Quan Zheng

Yu Fang Zhong

Allison Zhou

Lingfeng Zou

Hok Kei Au

Alexis Kay Bangayan

Jia Xu Chang

Claire Cheung

Joseph Chun

Marina Cocks Rodriguez

Syed Haq

Zhuo-Yun Hou

Jui Po Hung

Sabrina Li

Selena Li

Chen Han Lin

Yi Xuan Qi

Jin Ho Rhee

Shira Rubinoff

Francisco Sequeira Santos

Bing Jun Tang

Claire Tiberghien

Kathleen Tom

Shih Ling Tung

QingYao Wang

Qin Han Yang

Abigail Yuen

Anita Zhang

Term 1 Gr. 8 Honour Roll

 

Adams Jacob

Al‐Hmoud Omar

Ananth Carisma

Benko Kennedy

Bumbulovic Veronika

Chang Fred

Cheung Ashley

Cheung Avelyn

Cheung Ivan

Chi Yuxin

Chi Zhuo Tong

Chien Eric

Choy Shun Yan

Chu Vanessa

Cowan Jacob

Cowan Luke

Cunningham Quazell

Deyrmenjian Ryan

Dizon Jonah Carolyn

Dougans Brooklyn

Fairbairn Kaelyn

Fleming Monique

Fotheringham Lachlan

Ganata Josh Bernadette

Garnett Lucas

Gatchalian Maya

Guan Andrew

Guan Hao Tian

Hachey Alexander

Hafez Sharif

Haji Hiroki

Hamilton James

Haq Diya

Hasman Ryan

Hays Piper

He Yi Yang

Hickling Cameron

Hoang Anh

Horodyski Katherine

Hsieh Ava

Hsieh Roy

Hyland Ella

Ivanoff Esther

Ivanoff Olivia

Jeong Eunyong

Kennedy Sarah

Lew Jean

Lewis Fraser

Li Nathan

Litz Park Yujin‐Julian

Magleo Dominique‐Louise

Mandap Anthea Mae

Meher Areeb

Mei Lan Zhu Ju
Monk Hannah

Montoya Nicanor Luis Alejandro

Neumann Nicholas

Nguyen Nhat Minh

Nguyen Tien

Noetzel Sophia

Park Sanghyun

Park Yuri

Parmiter Joshua

Parry‐Wingfield Jack

Puen Angelina

Randhawa Jagroop

Richards Olivia

Richardson Kaia

Robinson Kaiya

Ross‐McLennan Lola

Safi Salina

Sayed Amr

Seong Althaus Megan

Shergill Jagger

Shi Diane

Smith Emma

Smith Liam

Stelling Mikayla

Tao Yexiang

Thomas Benjamin

Thomas Faith

Wang Chelsea

Wei Sarah

Wind Sofia

Wong Tyson

Xu Yang Yang

Youssouf Deqa

Yu Jing Ying

Zeisler Franziska

Zeng Christopher

Zhao Emily

 

Term 1 Gr. 8 Principal’s List

 

Asaoka Hikari

Epp Ashley

Gu Kevin

Guan Bai Chuan

Lam Xavier

Li Ningjing

Lu Heather

Mathers Marley

Mong Adam

Renneckar Harold

Schneidereit‐Hsu Emma

Shin Yu Jin

Tatham Julia

Wong Valerie

Xue Emily

Zhou Delphine

Term 1 Gr. 9 Honour Roll

 

Anderson Mason

Au Natalie

Bell Erik

Billingsley Taylor

Bjerkelund Olivia

Blanchard Jackson

Bowering Cole

Bryden Lyndsey

Campbell‐Milelli Alexander

Carpenter Thomas

Chan Jessica

Chan‐Schneck Emily

Chao Chien‐Chien

Chen Justin

Cheng Shi Qi

Chiang Joseph

Chilvers Sebastian

Chisham Samantha

Chiu Elika

Chuang Elena

Cui Ya Xin

Davies Rebecca

Del Toro Camarena Bernardo

Donaldson‐Barrio Claire

Donaldson‐Barrio Georgia

Du Yi Yao

Eng David

Evans James

Farrokh Shouka

Feng Nicholas

Friesen Josephine

Galbraith Charlotte

Gibb Emma

Graves Ryan

Hallare Ashley Zahara

He Xing Yi

Ho Nicholas

Hsieh En‐Yueh

Hwang Jeno

Jatskevich Alexander

Johnson Sophie

Kang‐Dizier Anthony

Kim Do Eun

Kotturi Prem

Kyaw Casey

Lam Jordan

Lau Andrew

Lee Aidon

Lee Jian Feng

Liang April

Lilly Madeleine

Liu Benny

Lockhart Andrew

Lofgren Emma

Lohcham Japdeep

Lohmeyer Christine

Lu Chris

Luo Calvin

Ma Christine

Manning Ryan

McIntosh Shannon

Mitchell Lauren

Mitiku Blane

Moar Judah

Ng Swana

Ofreneo Calle

Oh Jung Bin

Pearson Frances

Piekarczyk Gabriela

Podoaba Hannah

Prljincevic Avram

Rahal Marcus

Rehmus Frederick

Ren Meilin

Rutega Mugasha Isaiah

Sheh Wesley

Shew Marcus

Shu Jun Yi

Smith Logan

Tajima Mark

Tajima Maya

Tan Sansian

Velasco Zach Jose

Viet Alexander

Wang Yian

Wei Patrick

Wen Kaiming

White Patrick

Wong Todd

Wright Sophie

Wright Zoe

Wu Haodong

Xia Anny

Yang Yu Han
Yin Charmor

Yin Cheng Yi

You SiYi

Yu Sean

Yuen Colton

Zhou Sophia

 

Term 1 Gr. 9 Principal’s List

 

Chan Evelyn

Chiu Joshua Hine

Daniels Maya

Jang Inwon

Konishi Calista

Lee Tiffany

Li Evin

Li Sidney

Millar Reilen

Pavey Sophie

Tiberghien Paul

Tran Kathy

Wong Jacob

Wu Tiffany

Xu Jerry

Yoon Chris

Yoon Phoebe

Zhao Winnie

Term 1 Gr. 10 Honour Roll

 

Aguilar Angela

Al‐Hmoud Zain

Amako Wakana

Andrews Rhys

Antic Katarina

Baillie Alexandre

Beauchesne Selah

Bumbulovic Milan

Carre Jason

Cervantes Arianne Shannel

Chan Andrea

Chan Siu Yau

Chan Vanessa

Chen Si Yu

Chi Shen

Choy Kit Yiu

Chu Cissy

Chuang Ching I

Dhaliwal Tyler

Do Khoi Nguyen

Dong Gordon

Dumas Wong Garrett

Gilchrist Bianca

Gill Steven

Gommerman Dylan

Gonzalez Sergio

Grant Hannah

Gunning Carter

Guo Yudi

Hamilton Abby

Hao Yihong

Hay Julia

Heal Rhys

Heine Carson

Hernandez Chloe

Huang Yu Chung

Hung Jui Yi

Huynh Ronica

Ivanoff Amy

Jiwa John

Ju Megan

Jung Seungho

Kim Do Young

Kokan Owen

Koonar Kayli

Kritskiy Anton

Kyaw Yamin

Lam Alexander

Leung Chak Yu

Li Hui Lin

Li Siyuan

Lin Russel

Lin Zhuohui

Liu Po Yi

Liu Yiwei

Lu Andy Rui Chen

Lui Justin

Luna Justin

Luo Run Qi

Malinowski Kasha

Mang Rachel

Marcetta Mirna

Marques Farinha Joao Maria

Martin Anna

Mcnamara Ethan

Mickelson David

Mo Chiu Hou

Mu Junyao

Nakatsugawa Yuiko

Ng Gregory

Ng Hedy

Nguyen Hoang Bao Chau

Olynyk Paige

Ou Yang Jun Jie

Park Jeong Eun

Patel Varun

Pearson Ross

Penwarden Rebecca

Piekarczyk Dominika

Poon Tak Shing

Qi Helena

Qiu Tian

Riddell Jaclyn

Rohilla Risha

Shiu Regan

Shroff‐Mehrabadi Arman

Su Derek

Tang Guo

Tang Wei Hao

Thomas Paige

Thompson Carter

Tom Jeremy

Tong Calvin

Tran Bill
Viet Michelle

Wallace Stefanie

Wang Shiyi

Wang Zi He

Wei Jia

Woolvett Rogan

Wu Leonardo

Xiao Kalinda

Yang XinYu

Yparraguirre Flores Pia

Yu Yue

Yuen Ting Hin Jason

Zhang Chenrui

Zhang Jingchu

Zhang Richard

Zhao Kelvin

Zhong YiHan

Zhou Yun Qi

Zhu Mohan

Zhu Si Ying

 

Term 1 Gr. 10 Principal’s List

 

Chun Jacob

Combey‐Robertson Mia

Fraser Jessica

Garay Adam

Gogoescu Alexa

Jang Jueun

Jeong Hyeyoon

Krezeski Brandon

Lebans Dayne

Mccoll Jack

Mitchell Hannah

Qu Hao Ning

Riminchan Anna

Wang Sean

Wells Hannah

Wong Alexander

Wong Isabella

Wu Jane

Zhou Yu Hao

Term 1 Gr. 11 Honour Roll

 

Abrre Mahadia

An Qi

Ben Amara Sami

Blanchard Thomas

Blyth Oscar

Bowering Spencer

Brown Claire

Cardey Jordan

Chang Arion

Chen Jonathan

Chen Leizhu

Chen Weizhi

Chen Yenjui Roy

Cheong Curtis

Cheung Aidan

Cheung Iris

Chow Nicholas

Clark Ella

Davies Ryan

Donaldson‐Barrio Jack

Dorab Nicholas

Engleson Jordan

Fast Olivia

Fiesta Mc Neil

Friesen Samuel

Grills Sydney

Hallett Rebecca

Hashimoto Jocelyn

Hassan Muhammad

Ho Kirstin

Hsieh Ming Hsun

Hu Ron

Hussein Zeynab

Ilicic Luc

Ireta Gordon Roan

Jeong Yejin

Johnston Abby

Ju Ming Jie

Kikuchi Erina

Kim Dong Ha

Kohlen Brandon

Lam Brandon

Lee Charmaine

Lee Jordon

Lee Julian

Lee Michelle

Lee Richard

Li Binqi

Li Kehan

Li Sylvia

Liang Xizhi

Lin Kaitlin

Liu Jiantian

Liu Winston

Liu Yian

Lu Jun

Luo Xiyuan

McArthur Meris

Mcgowan Thomas

Mifflin Brooke

Milner Devin

Muglich Shervin

Nguyen Minh Nghia

Ou Yang Christal

Park Sungwon

Parsley Keegan

Petpaiboon Chakree

Pun Calisty

Rutega Keishanyu Rosemary

Sheh Kerwin

Shen Jiayi

Shi Emily

Shimura Monet

Shin Jae Min

So Cheuk Yiu

Sze Andrew

Tam Caroline

Tam Phoebe

Thevarajan Kesor

Tseng Harrison

Tung Wei Chen

Wang Christine

Wang Jiayi

Wang Yutian

Wang Ze Xun

Wilson Benjamin

Wong Justin

Wong Kayla

Wong Natasha

Wong Phoebe

Wong Wilson

Wu Jordan

Xue Run Yu

Yeung David
Young Emma

Yuan Jing‐Wen

Zaidel Taylor

Zhang Boyang

Zhang Ruo Han

Zhao Benny

Zhou Jiejun

Zhou Xin Ran

Zhu Grace

 

Term 1 Gr. 11 Principal’s List

 

Asaoka Nozomi

Barahona Tanaka Yurika

Carpenter John

Chang Patricia

Chen Sining

Chen Zhi Zhou

Cheng Yeu‐Chuan Michelle

Clayton Benjamin

Gertsman Liron

Horodyski Benjamin

How Paterson

Jessen Alec

Kong Kevin

Lam Michelle

Lee Ethan

Leung Karina

Luo Qi Yue

Moir Andrea

Nastasa Radu

Shi Anita

Wong Jessica

Yu Michael

Yuan Erica

Zhang Flora

Term 1 Gr. 12 Honour Roll

 

Antar Jida

Au Christy

Au Hok Kei

Au Melissa

Bangayan Alexis Kay

Bishop Ariane

Carpenter Nicolas

Chan Hoanne

Chan William

Chang Heidi

Chang Teresa

Chen Boya

Cocks Rodriguez Marina

Cui William

Duns Riley

Fang Yu Yue

Fang Zheng

Feng Jia Yu

Fischer Traben

Gu TianSheng

Guo Jia Dong

Guo Yangyu

Hao JiangMiao

Hay Isabella

Hill Shona

Hipp Brendan

Ho Gabriel

Hu Yu Nan

Huang Zixuan

Huynh Stephanie

Jackson William

Javier Lorenzo

Jiang Vicky

Ju Zi Cong

Jung Seo Yeon

Kim Jisoo

Konishi Jaden

Kwok Adin

Lam Kimberly

Lam Tiffany

Lau Alisha

Lee Teresa

Leung Sharon

Li Yu Jia

Li Zixuan

Liang Emily

Liao ZhongFan

Lilly Drew

Lin Chen Han

Lin Ula

Liu Jennifer

Longson Grace

Ma Chiu Yi Adrienne

Marquez Jeremiah

Mazzone Jaden

Miranda Erik

Montoya Luis Inigo

Ng Evan

Nie Linhai

Nobbs Thomas

Pan William

Pantonial Lianne

Patrick Jasmina

Pham Hoang Linh Chi

Pippo Nicholas

Quinn Sophia

Rehmus Steven

Ross‐Mclennan Greer

Rubinoff Shira

Safdar Shahryar

San Julie

Shi Shang

Shin Elly

Tang Krystle

Tang Samuel

Tang Xiao Shan

Tian Si Yao

Tung Shih Ling

Wang Ben

Wang Evan

Wong Andrew

Wong Cynthia

Wu William

Xiao Kevin

Xie Myron

Xu George

Yang Hao Lan

Yang Qin Han

Yao Elizabeth

Yee Matthew

Yoon James

Yoon Kira

Yu Austin

Yuan JunWen

Zhang Leonidas

Zheng Quan

Zhong Yu Fang

Zhou Allison

Zou Lingfeng

Term 1 Gr. 12 Principal’s List

 

Barrett Mitchell

Chang Jia Xu

Cheung Claire

Chuang Ching Hsi

Chun Joseph

Ferris Bronwyn

Haq Syed

Hou Zhuo‐Yun

Hung Jui Po

Li Sabrina

Li Selena

Liu Raymond

Mong Matthew

Qi Yi Xuan

Rhee Jin Ho

Sequeira Santos Francisco

Tang Bing Jun

Tiberghien Claire

Tom Kathleen

Wang QingYao

Yao Leon

Yu Nikkie

Yuen Abigail

Zhang Anita